Общински съвет - Сливен

Последни новини

На редовна сесия на 30 май Общинският съвет ще обсъжда 43 важни за гражданите въпроси

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 30 май 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 44 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие и...

29.05.2017 14:55Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, (приета с Решение № 792/27.02.2003г.; изм. и доп. с Решения №№ 844 и 845/ 24.04.03 г.;880 и 889 / 29.05.03...

26.05.2017 16:48Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен (приета с Решение № 411/29.09.2016 г..; изм. и доп. с Решение № 484/ 16.12.2016 г.)

Проектът е...

26.05.2017 16:43Целия текст »

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев бе гост на 13-тия фолклорен събор Кермен 2017

Празникът се организира веднъж на две години от община Сливен, кметството в Кермен и местното читалище „Пробуда – 1906“. Официални гости бяха кметът на Сливен Стефан Радев, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова, общински съветници, кметове на населени места, читалищни дейци.

Стефан Радев поздрави участниците,...

06.05.2017 16:44Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Сливен. Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Сливен на 28.04.2017 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложенията и...

28.04.2017 17:04Целия текст »

Общинският съвет прие план за финансово оздравяване на община Сливен

Общинският съвет /ОбС/ прие план за финансово оздравяване на община Сливен, гласува изменения в бюджета за 2017 година, прие наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен. Сесията днес разгледа 35...

27.04.2017 12:59Целия текст »

На 27 април ще се състои редовно заседание на Общинския съвет

Редовно заседание на Общинския съвет /ОбС/ ще се състои на 27 април 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 30 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Допълнително ще бъдат разгледани още четири точки. Това съобщи на пресконференция председателят на Общинския съвет...

25.04.2017 14:29Целия текст »

Управителният съвет на Общински фонд „Култура”- Сливен обявява сесия за 2017 година.

Общински фонд „Култура” започва набиране на предложения за проекти в областта на културата, тематично свързани със Сливен и сливенския край. Проектите могат да се подават от 26 април 2017 до 16ч. на 20 юни 2017 година в деловодството на Общинска администрация. Пълният комплект документи, необходими за кандидатстване, ще са достъпни на официалната страница на Общински съвет Сливен –...

24.04.2017 11:27Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност“.Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Сливен на 19.04.2017 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на...

20.04.2017 16:04Целия текст »

Великденско пожелание

Уважаеми граждани и гости на община Сливен,

 

Настъпва най-светлият християнски празник - Възкресение Христово! Великден носи посланието за силата и тържеството на вярата, на победата на доброто над злото и на живота над смъртта.

Нека да посрещнем празника с чисти домове, чисти сърца и помисли. Да сме по-щедри, да прощаваме и да даряваме доброта и красота!

Пожелавам на всички...

13.04.2017 22:36Целия текст »

Общинският съвет гласува създаване на предприятие „Озеленяване” и прие нови нормативни документи

21-то заседание на Общинския съвет започна с едноминутно мълчание в памет на Тодор Терзиев, почетен гражданин на Сливен. В началото на сесията беше отправен поздрав към общинския съветник Кольо Милев, избран на 26 март за народен представител в 44 Народно събрание.

 

На редовното заседание на ОбС присъстваха кметът на Сливен Стефан Радев, неговите заместници, кметове на населени...

30.03.2017 15:50Целия текст »

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 30 март

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 30 март 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 46 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие...

29.03.2017 11:56Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

В сайта на Общински съвет Сливен е публикуван проект на Наредба за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен.

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в...

24.03.2017 15:13Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване“ към Община Сливен.

Той е част от предложение на Кмета на Община Сливен за създаване на Общинско предприятие „Озеленяване“ към Община Сливен, чиято цел е да се промени начина...

28.02.2017 12:50Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Сливен.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложенията и становищата на заинтересованите лица...

28.02.2017 08:49Целия текст »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет Сливен кани на 28 февруари 2017 год. от 17.00 часа в зала „Май“ дейци на образованието, науката, културата и изкуството от общината на среща дискусия относно бъдещето на Клуба на дейците на културата в Сливен.

25.02.2017 18:00Целия текст »

Общинският съвет прие нови нормативни документи на заседанието си през февруари

Наредба за изменение на наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища гласува Общинският съвет на свое заседание на 23 февруари. С новата наредба се облекчават изискванията за настаняване на семейства във ведомствени жилища.

Сесията днес прие нова Наредба за водене на регистър на общинските детски...

23.02.2017 17:50Целия текст »

Общинският съвет ще обсъжда 28 важни за гражданите въпроси на редовна сесия на 23 февруари

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 23 февруари 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 28 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха...

22.02.2017 15:26Целия текст »

Общинският съвет прие Бюджет 2017 и гласува промени в нормативни актове на януарската си сесия

Общинският съвет прие Бюджета за 2017 година на община Сливен, одобри нова наредба за приемане на ученици в първи клас, гласува промени в други нормативни актове и реши още важни за гражданите на Сливен въпроси.

В работата на ОбС взеха участие кметът Стефан Радев и неговите заместници.

„За” бюджета гласуваха 27 общински съветници, 4 бяха "против", а 5 "въздържал се"....

26.01.2017 16:22Целия текст »

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 26 януари

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 26 януари 2017 г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 40 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. В законовия срок са внесени и две допълнителни точки – за даване на съгласие община Сливен да поиска от Регионалната...

25.01.2017 13:27Целия текст »

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

От името на Общински съвет Сливен и от свое име, поздравявам всички жители на Община Сливен с настъпилите коледни и новогодишни празници!

Пожелавам Ви здраве, мир и благоденствие!

Нека новата 2017 година бъде щастлива за всички ни!

Весели празници!

 

Димитър Митев

Председател на Общински съвет Сливен

 

 

25.12.2016 13:51Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен. Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет Сливен на 23.12.2016 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложенията и...

23.12.2016 15:21Целия текст »

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Г-н Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен по искане на една трета от общинските съветници свика заседание на Общинския съвет на 27.12.2016 год./вторник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Сливен.

Дневният ред и предложението към него може да видите:

 

http://www.obs.sliven.bg/uploads/files/dneven_red_2016_12_27.pdf

 

http://www.obs.sliven.bg/uploads/files/predlojenia_2016_12_27.pdf

 

20.12.2016 16:06Целия текст »

Общинският съвет гласува промени в нормативни актове и създаване на предприятие за градска мобилност

Декемврийското заседание на общинския съвет започва с едноминутно мълчание в памет на жертвите от инцидента с взривените цистерни в село Хитрино. Сесията днес разгледа 43 предложения. От предварително обявения дневен ред отпадна определянето на границите на зоните в населените места във връзка с данъчните оценки на недвижимите имоти. В работата на сесията взеха участие кметът...

16.12.2016 15:19Целия текст »

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 16 декември

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 16 декември 2016 г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 44 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти председателят на общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция, по повод...

14.12.2016 13:50Целия текст »

Общинският съвет прие две нови наредби на сесия днес

Сесията започна с поздравления към новоизбраните президент и вицепрезидент на Република България Румен Радев и Илияна Йотова. Председателят на общинския съвет Димитър Митев пожела на новата президентска двойка да бъде обединител на нацията, защото в момента България се нуждае от стабилност и разум.

Кметът Стефан Радев също честити на Румен Радев и партиите, които застанаха...

17.11.2016 15:21Целия текст »

Общинският съвет ще разгледа 43 предложения на редовно заседание на 17 ноември

Общинският съвет ще проведе редовно заседание на 17 ноември 2016 г., от 9 часа в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 43 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи на редовната пресконференция председателят на общинския съвет Димитър Митев. В пресконференцията, по повод...

16.11.2016 17:03Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект за създаване на Общинско предприятие „Градска мобилност” и приемане на Правилник за дейността му.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет Сливен на 15.11.2016 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Правилника.

Предложенията и...

15.11.2016 18:15Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Правилник за устройството и дейността на център за подкрепа за личностно развитие-Детски комплекс, гр. Сливен.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински съвет Сливен на 11.11.2016 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на...

14.11.2016 16:20Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Общински...

14.11.2016 16:01Целия текст »

Архиви на новините