Общински съвет - Сливен

Последни новини

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев организира публично обсъждане на отчет за изпълнението на Бюджет 2016

Публичното обсъждане на основния финансов документ на община Сливен се организира от председателя на Общинския съвет Димитър Митев на основание на чл. 140 от Закона за публичните финанси.

„Трябва да има тенденция към подобряване на финансовото състояние на общината. Само така имаме основа за растеж. Отчетът за 2016 година е до голяма степен заложен от възможностите, които имаше...

12.09.2017 18:13Целия текст »

ПОКАНА

На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.40, ал.1 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне,приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сливен каня гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници общински съветници представители на средствата...

01.09.2017 13:45Целия текст »

Общинският съвет в Сливен проведе 27-мо редовно заседание на 31 август

Общинският съвет в Сливен проведе 27-ма редовна сесия на 31 август 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. Към предварителния дневен ред от 39 предложения, внесени от кмета и общински съветници, бяха разгледани още 4 допълнителни важни за гражданите въпроса. Общинският съветник Атанас Делибалтов, като вносител, оттегли предложението си за избор на временно изпълняващ...

31.08.2017 15:35Целия текст »

Редовна сесия на Общинския съвет в Сливен ще се състои на 31 август

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 31 август 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 39 предложения. Очаква се в законовия срок общинската администрация да внесе за гласуване още 4 точки. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В...

30.08.2017 14:28Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

На...

25.08.2017 16:31Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

В сайта на Общински съвет Сливен е публикуван проект на Наредба за допълнение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в 30-дневен срок от датата на публикуването на проекта. Предложения могат да бъдат...

18.08.2017 17:03Целия текст »

Общинският съвет в Сливен разгледа 42 важни за гражданите въпроса, внесени от кмета и съветници

На 26-тото заседание на Общинския съвет присъстваха кметът на Сливен Стефан Радев, неговите заместници, кметове на населени места в общината, граждани и журналисти.

Редовната сесия започна с питания на съветници и отговори на кмета, свързани с програмата за топъл обяд и резултати от проверка на АДФИ в Регионалния исторически музей по отношение на освободен служител на музея....

27.07.2017 14:08Целия текст »

Редовната сесия на Общинския съвет в Сливен ще се състои на 27 юли

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 27 юли 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 39 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие...

26.07.2017 14:17Целия текст »

Общинският съвет гласува автобусни линии да се прехвърлят на общинското дружество "Пътнически превози"

На извънредното заседание Общинският съвет в Сливен днес гласува автобусните линии Сливен – Бозаджии, Сливен – Биково, Сливен – Жельо войвода и Сливен – Чокоба да се прехвърлят обратно от частни превозвачи на общинското дружество "Пътнически превози" ЕООД. Предложението беше подкрепено от 30 съветници, двама гласуваха „против” и двама се въздържаха.

Своите мотиви за...

07.07.2017 12:01Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

В сайта на Общински съвет Сливен е публикуван проект на Наредба за осигуряване пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Сливен.

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в 30-дневен срок от датата на публикуването на проекта. Предложения могат да бъдат депозирани на следния електронен адрес: kmet@sliven.bg.

Проектът на...

06.07.2017 16:55Целия текст »

Общинският съвет Сливен прие важни за жителите на община Сливен решения

Редовно заседание проведе Общинският съвет в Сливен. Бяха гласувани 31 точки. Днес беше направено изменение и допълнение на две наредби - за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община...

29.06.2017 13:57Целия текст »

Заседание на Общински съвет Сливен на 29 юни

32 точки са заложени в дневния ред на предстоящата сесия на Общински съвет - Сливен, която ще се състои на 29 юни от 9 часа в зала "Май". Очаква се да отпадне една от тях. Кметът Стефан Радев обяви по-рано, че ще оттегли точката за приемане на Генерален план за организация на движението в централна градска част на гр. Сливен. Планът вече беше обсъден на среща с общински съветници и...

28.06.2017 15:49Целия текст »

Димитър Митев - Председател на ОбС гост на импровизирано заседание на общински съвет в Гимназия по икономика град Сливен

Ученици от Професионалната гимназия по икономика "Проф. д-р Димитър Табаков" проведоха импровизирано заседание на общински съвет. Участниците бяха от 10 и 11 клас. Те членуват в клуб „Моята община“, част от инициативите на гимназията по проект „Твоят час“, с ръководител Димитър Занзалов.

Учениците бяха включили три предложения в дневния ред – стартиране на процедура по...

20.06.2017 17:02Целия текст »

Общинският съвет допълни Наредбата за общинските пътища и правилника за дейността на предприятието „Градска мобилност”

Общинският съвет /ОбС/ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските пътища в община Сливен и Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинското предприятие „Градска мобилност”, гласува общо 43 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това стана на редовното заседание, което се проведе на 30 май в...

30.05.2017 16:09Целия текст »

На редовна сесия на 30 май Общинският съвет ще обсъжда 43 важни за гражданите въпроси

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 30 май 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 44 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти днес председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие и...

29.05.2017 14:55Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, (приета с Решение № 792/27.02.2003г.; изм. и доп. с Решения №№ 844 и 845/ 24.04.03 г.;880 и 889 / 29.05.03...

26.05.2017 16:48Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен (приета с Решение № 411/29.09.2016 г..; изм. и доп. с Решение № 484/ 16.12.2016 г.)

Проектът е...

26.05.2017 16:43Целия текст »

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев бе гост на 13-тия фолклорен събор Кермен 2017

Празникът се организира веднъж на две години от община Сливен, кметството в Кермен и местното читалище „Пробуда – 1906“. Официални гости бяха кметът на Сливен Стефан Радев, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметът по хуманитарните дейности Пепа Чиликова, общински съветници, кметове на населени места, читалищни дейци.

Стефан Радев поздрави участниците,...

06.05.2017 16:44Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Сливен. Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Сливен на 28.04.2017 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложенията и...

28.04.2017 17:04Целия текст »

Общинският съвет прие план за финансово оздравяване на община Сливен

Общинският съвет /ОбС/ прие план за финансово оздравяване на община Сливен, гласува изменения в бюджета за 2017 година, прие наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен. Сесията днес разгледа 35...

27.04.2017 12:59Целия текст »

На 27 април ще се състои редовно заседание на Общинския съвет

Редовно заседание на Общинския съвет /ОбС/ ще се състои на 27 април 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 30 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Допълнително ще бъдат разгледани още четири точки. Това съобщи на пресконференция председателят на Общинския съвет...

25.04.2017 14:29Целия текст »

Управителният съвет на Общински фонд „Култура”- Сливен обявява сесия за 2017 година.

Общински фонд „Култура” започва набиране на предложения за проекти в областта на културата, тематично свързани със Сливен и сливенския край. Проектите могат да се подават от 26 април 2017 до 16ч. на 20 юни 2017 година в деловодството на Общинска администрация. Пълният комплект документи, необходими за кандидатстване, ще са достъпни на официалната страница на Общински съвет Сливен –...

24.04.2017 11:27Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност“.Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Сливен на 19.04.2017 г.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на...

20.04.2017 16:04Целия текст »

Великденско пожелание

Уважаеми граждани и гости на община Сливен,

 

Настъпва най-светлият християнски празник - Възкресение Христово! Великден носи посланието за силата и тържеството на вярата, на победата на доброто над злото и на живота над смъртта.

Нека да посрещнем празника с чисти домове, чисти сърца и помисли. Да сме по-щедри, да прощаваме и да даряваме доброта и красота!

Пожелавам на всички...

13.04.2017 22:36Целия текст »

Общинският съвет гласува създаване на предприятие „Озеленяване” и прие нови нормативни документи

21-то заседание на Общинския съвет започна с едноминутно мълчание в памет на Тодор Терзиев, почетен гражданин на Сливен. В началото на сесията беше отправен поздрав към общинския съветник Кольо Милев, избран на 26 март за народен представител в 44 Народно събрание.

 

На редовното заседание на ОбС присъстваха кметът на Сливен Стефан Радев, неговите заместници, кметове на населени...

30.03.2017 15:50Целия текст »

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 30 март

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 30 март 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 46 предложения, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Това съобщи пред журналисти председателят на Общинския съвет Димитър Митев. В редовната пресконференция взеха участие...

29.03.2017 11:56Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

В сайта на Общински съвет Сливен е публикуван проект на Наредба за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен.

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в...

24.03.2017 15:13Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване“ към Община Сливен.

Той е част от предложение на Кмета на Община Сливен за създаване на Общинско предприятие „Озеленяване“ към Община Сливен, чиято цел е да се промени начина...

28.02.2017 12:50Целия текст »

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 3 т Закона за нормативните актове на интернет страницата на Общински съвет Сливен е публикуван Проект на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Сливен.

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложенията и становищата на заинтересованите лица...

28.02.2017 08:49Целия текст »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПК по образование, наука, култура и вероизповедания при Общински съвет Сливен кани на 28 февруари 2017 год. от 17.00 часа в зала „Май“ дейци на образованието, науката, културата и изкуството от общината на среща дискусия относно бъдещето на Клуба на дейците на културата в Сливен.

25.02.2017 18:00Целия текст »

Архиви на новините