Общински съвет - Сливен

Общинският съвет утвърди нови нормативни документи на заседанието си през октомври

Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен гласува Общинският съвет на свое заседание на...

18.10.2017 09:03Целия текст »

На 17 октомври ще се състои редовна сесия на Общинския съвет в Сливен

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 17 октомври 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 26 предложения, внесени...

16.10.2017 15:50Целия текст »

По инициатива на Общинския съвет се проведе среща с кмета на Сливен Стефан Радев

По инициатива на Общинския съвет се проведе среща на кмета на Сливен Стефан Радев с председателя на общинския съвет Димитър Митев, общински съветници, представители на постоянни комисии в ОбС. В срещата участваха...

14.10.2017 17:03Целия текст »

Общинският съвет прие Отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 година и други важни за гражданите въпроси

Общинският съвет прие Отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 година, разгледа 27 важни за гражданите въпроса, внесени от кмета и общински съветници. Кметът на Сливен Стефан Радев оттегли...

28.09.2017 13:57Целия текст »

Редовната сесия на Общинския съвет в Сливен ще се състои на 28 септември

Редовно заседание на Общинския съвет ще се състои на 28 септември 2017г., от 9 часа, в заседателната зала на община Сливен. В предварителния дневен ред на сесията са включени за разглеждане и решение 36 предложения, внесени...

26.09.2017 15:14Целия текст »

Председателят на Общинския съвет Димитър Митев организира публично обсъждане на отчет за изпълнението на Бюджет 2016

Публичното обсъждане на основния финансов документ на община Сливен се организира от председателя на Общинския съвет Димитър Митев на основание на чл. 140 от Закона за публичните финанси.

„Трябва да има тенденция...

12.09.2017 18:13Целия текст »